پاسخ شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس به نامه شهرداری بهبهان

وعده پرداخت حقوق شهرداری پس از تعیین تکلیف مالکیت زمین شهرک مسکونی پالایشگاه

پالایشگاه بیدبلند در پاسخ به اخطاریه شهرداری اعلام کرد: به شهرداری این اطمینان داده می شود کلیه حقوق قانونی شهرداری بهبهان پس از انتقال سند و اخذ مالکیت قطعی زمین مجتمع مسکونی کارکنان، در مرحله صدور پروانه و پیش از آغاز عملیات اصلی ساخت؛پرداخت خواهد شد.

پی نوشت: مطابق قانون کلیه عملیات های عمرانی در محدوده شهرها می بایست با پرداخت عوارض و اخذ مجوز از شهرداری ها انجام شود، و انتظار می رود پالایشگاه نیز در عمل به قانون برای کلیه مراحل عمرانی در پروژه موصوف به شهرک مسکونی کارکنان با پرداخت حقوق شهرداری و اخذ مجوز این کار را انجام دهد.

459