استان خوزستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

رخت عزا دوباره بر تن خوئیز     نوشتاری از جهانشاد زراعت:   عطش بود و آتش، خوئیز دوباره رخت عزا بر تن بی جانش پوشید. انگار فقط باید مویه کند تا صدای نحیفش…
شهیدان:۱. مسعود آبرومند۲. اسدالله اثنی عشری۳. محمد اسلامی۴. اصغر اکبری بهبهانی۵. حمدالله امیدی۶. سعید باباسنی۷. سیدیحیی بلادی اول۸. محمدبیانی۹. جعفر پاکدل۱۰. حکمت الله پورشریف۱۱. اسدالله پورکاظم۱۲. محمود تبریزی۱۳. محمدحسن…
به گزارش بهبهان صدا به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم شریف بهبهان و آغاجاری؛ امروز چهارشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۳ دکتر علیدادی مدیرعامل آبفا خوزستان، دکتر…