مهلت عقد قرارداد کشت های سالیانه در شبکه آبیاری مارون تمدید شد

رئیس اداره روابط عمومی شرکت بهره برداری از سد،نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از تمدید زمان عقد قرارداد محصولات سالیانه ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صدای بهبهان به نقل از شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، ” علیرضا نیکزاد ” گفت : با هماهنگی سازمان آب و برق خوزستان کشاورزانی که تاکنون موفق به انعقاد قرارداد تامین آب محصولات سالیانه خود ( یونجه ، نخیلات ، باغات ، گل ، گلخانه) نشده اند ، می توانند تا ۳۰ آذر ماه سال جاری جهت عقد قرارداد محصولات سالیانه به امور مشترکین شرکت بهره برداری مارون مراجعه نمایند.
وی با اشاره به اینکه این تصمیم جهت جلوگیری از جریمه اتخاذ شده است، تصریح کرد: مشترکین می توانند فقط تا تاریخ تعیین شده جهت عقد قرارداد سالیانه اقدام نمایند و پس از انقضای تاریخ فوق از انعقاد هرگونه قرارداد سالیانه با مشترکین ، ممانعت به عمل می آید

188