دکتر فرهاد ابول نژادیان رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

هشدار خیز جدید کرونا در استان خوزستان؛ افزایش قابل توجه بیماران در دو شهر بهبهان و ماهشهر

دکتر فرهاد ابول نژادیان رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز : در روزهای اخیر شاهد افزایش قابل توجه در آمار مراجعین سرپایی به مراکزدرمانی در شهرستان های بهبهان و ماهشهر هستیم.

درصورت نادیده گرفتن وضعیت هشدار و عدم توجه کافی به دستورالعمل های بهداشتی، این ‌دو شهر در وضعیت قرمز قرار خواهند‌ گرفت و استان نیز وارد موج جدید کرونا خواهد شد.

224