افتتاح پروژه تعریض و بازسازی خیابان شهیدان شریعتی بهبهان با حضور استاندار خوزستان

پروژه تعریض و بازسازی خیابان شهیدان شریعتی بهبهان با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان افتتاح شد.

روز گذشته پروژه تعریض و بازسازی خیابان شهیدان شریعتی بهبهان با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان افتتاح شد.
این پروژه با اعتبار ۸ میلیارد تومان، شامل تعریض و روکش آسفالت خیابان به طول ۱۱۰۰ متر، عرض هر متر سواره رو به طول ۱۴ متر و مجموعا ۲۸ متر، عرض آیلند وسط ۱.۵ متر همچنین پیاده روسازی، بهسازی کانال های دفع آبهای سطحی، ارتقاء سطح ارتفاعی خیابان و نورپردازی و نصب پایه چراغ های تزیینی در آیلند وسط انجام شده است.

505