برگزاری جلسه بررسی وضعیت معیشت منجیان و مربیان شنای بهبهان

رئیس هیات نجات غریق و غواصی شهرستان بهبهان از برگزاری جلسه با منجیان غریق و مربیان شنا جهت بررسی وضعیت معیشتی آنان خبر داد.

امید جشان زاده در گفتگو با خبرگزاری خورنا گفت: با توجه به تعطیلی استخر ها و مشخص نبودن زمان بازگشایی مجدد آنها، در این جلسه پیرامون چگونگی استفاده از تسهیلات و کمک های دولت در دوران کرونا و استفاده از بیمه بیکاری تامین اجتماعی بحث و تبادل نظر شد.

جشان زاده افزود: خوشبختانه همه ی منجیان غریق و مربیانی که در راستای فعالیت ها و برنامه های هیئت در استخر ها فعالیت می کنند دارای بیمه تامین اجتماعی بوده و این موضوع از نقاط قوت عملکرد هیات نجات غریق و غواصی بهبهان طی پنج سال گذشته است.

در این جلسه که اسماعیل درخشان فر رئیس هیات شنای شهرستان بهبهان نیز حضور داشت، وضعیت معیشت مربیان مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد بیمه و قرارداد مربیان مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

وی در پایان ضمن آرزوی فروکش کردن بحران کرونا و توصیه همکاران به حفظ آمادگی بدنی و شرکت در دوره های مجازی، با اشاره به جلسه ستاد ساماندهی سواحل که در فرمانداری بهبهان برگزار شد و همچنین صحبت های آقای عبدالی رئیس هیئت نجات غریق استان در سیمای خوزستان، از کلیه منجیان غریق بعنوان پیام آور نجات و زندگی درخواست کرد تا در این دوران کرونا که استخر ها تعطیل است مردم را از خطرات شنا در رودخانه ها آگاه کرده تا شاهد غرق شدن شهروندان در آب های آزاد نباشیم.

306