سیمان بهبهان برترین کارفرمای سلامت محور استان خوزستان

خورنا | پدرام کسایی: مراسم سی و یکمین جشنواره امتنان از کارگران، گروه های کار و اولین جشنواره امتنان از خانه های بهداشت کارگری برتر و سلامت محور روز گذشته در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد، شرکت سیمان بهبهان از زیر مجموعه های هلدینگ فارس و خوزستان به عنوان برترین کارفرمای سلامت محور در سی و یکمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید در سال ۹۹ برگزیده شد.

در این مراسم هادی عبدالهی زاده مدیر کارخانه این شرکت ضمن تشریح آخرین اقدامات در زمینه سلامت پرسنل گفت: با اقدامات موثر و پیشگیرانه واحد ایمنی و بهداشت شرکت در زمان شیوع ویروس کرونا هیچ کدام از پرسنل، رانندگان و کارگران خدماتی این شرکت به این ویروس مبتلا نشده اند.

عبدالهی زاده گفت: سیمان بهبهان در مورد سلامت پرسنل حساسیت زیادی دارد و همین حساسیت باعث شده که در سال ۹۸ اقدامات مناسبی در واحد بهداری شرکت انجام شود.

به گزارش خبرگزاری خورنا ، بهداری شرکت سیمان بهبهان از زیرمجموعه های منابع انسانی شرکت سیمان بهبهان است که این واحد در سال ۹۸ به عنوان اولین شرکت سیمانی موفق به دریافت لوح زرین استاندارد ۳۴۰۰۰ منابع انسانی شد.

669