گزارش تصویری خوراک خبرخوان خوراک اتم

افزایش مشکلات ترافیکی در مرکز شهر با با بهره برداری از اماکن درمانی در حال ساخت

.عدم برنامه ریزی درست در جانمایی صحیح برای توسعه زیرساخت های درمانی می تواند معضلات شهری بویژه ترافیک را در هسته مرکزی شهر افزایش دهد.

رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی بهبهان خبر داد:

رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی بهبهان از اجرای طرح آزمایشی تجهیز نانوایی های بهبهان به دستگاه های کارت خوان هوشمند فروش نان خبر داد.