میزان مشارکت در مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در بهبهان تا ساعت ۱۸:۳۰

میزان مشارکت از مرز ۴۱ هزار رای گذشت

درصد مشارکت تا این ساعت: ۲۹ درصد

 

شهروندان عزیز در انتخابات شرکت کنید

 

82