غرق شدن جوان ۱۷ ساله در رودخانه مارون

به گزارش بهبهان صدا، ساعتی قبل ۳ جوان که برای آب تنی به منطقه پشکر رفته بودند در رودخانه مارون غرق شدند.

 

با تلاش افراد حاضر در محل ۲ تن از مغروقین نجات پیدا کردند.

 

تلاش تیم های امدادی برای نجات فرد غرق شده ادامه دارد.

100