سرپرست جدید شهرداری بهبهان منصوب شد

مسعود دایی زاده بعنوان سرپرست جدید شهرداری بهبهان معرفی شد

به گزارش پایگاه خبری بهبهان صدا، شورای شهر بهبهان دقایقی پیش با استیضاح شریف پور و برکناری وی، دایی زاده را به عنوان سرپرست جدید شهرداری بهبهان انتخاب کرد.

420