همای سعادت در فرودگاه آه

فرودگاهِ آه به چاپ دوم رسید

مجموعه شعر فرودگاهِ آه اثر فرامرز سه دهی شاعر نام آشنای کشور به چاپ دوم رسید

فرودگاهِ آه دهمین و آخرین اثر شاعرانه فرامرز سه دهی است.
لازم به ذکر است مجموعه اشعار گویشی این شاعر در دست چاپ می باشد.

محل فروش : کتاب سرای مهدی

234