پیام تبریک سرپرست اداره صمت به مناسب روز ملی صنعت و معدن

صادق بهمئی :

تلاش های تمامی صنعتگران، معدن کاران، مهندسین و کارکنان را که در مقابل محدودیت های سد راه تولید ملی ایستادند و حرکت چرخ های اقتصاد کشور را سرعت بخشیدند، ارج می نهیم.

تکیه بر توانمندی های حوزه صنایع و معادن

از اساسی ترین عناصر توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می شود و رسیدن به این موفقیت مرهون کسانی است که با دانش و تخصص و هنر خود تحت شرایط سخت کشور به فعالیت می پردازند.

 

بدینوسیله روز گرامی داشت صنایع و معادن را به همه صنعت گران، مهندسان و کارمندان زحمت کش بخش صنعت و معدن تبریک عرض می نماییم که با تلاش شبانه روزی خود نقش مهمی در تحقق برنامه های تولید وتوسعه اقتصادی کشورمان ایفا می کنند.

 

 

21