نتایج شمارش آرای انتخابات در کشور تا این لحظه (ساعت ۹:۳۰)

کل آرای شمارش‌شده: ۱۹.۰۶۹۷۱۳ رأی

 

مسعود پزشکیان: ۸.۳۰۲.۵۷۷ رأی

 

سعید جلیلی: ۷.۱۸۹.۷۵۶ رأی

 

محمدباقر قالیباف: ۲.۶۷۶.۵۱۲ رأی

 

مصطفی پورمحمدی: ۱۵۸.۳۱۴ رأی

 

 

 

47