انتخابات ریاست جمهوری تا ساعت ۲۴ تمدید شد

سخنگوی ستاد انتخابات کشور:

با توجه به استقبال مردم از انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور زمان اخذ رای در تمام شعب تا ساعت ۲۴ تمدید می‌شود.

 

 

 

18