بهبهان جزو هفت شهر دارای پایگاه نجات غریق و غواصی در خوزستان

به گزارش بهبهان صدا، با تخصیص تجهیزات نجات غریق و غواصی جهت امداد رسانی و ساماندهی سواحل رودخانه ای شهرستان بهبهان توسط امید جشان زاده رئیس هیئت نجات غریق و غواصی استان خوزستان و متقاعد سازی مسئولین استان خوزستان، بهبهان جزو هفت شهر دارای پایگاه نجات غریق و غواصی در استان خوزستان قرار گرفت.

در همین راستا تجهیزاتی از قبیل قایق موتوری، تجهیزات غواصی، کانکس و وسایل ایمنی به ارزش بالغ بر بیست میلیارد ریال به هیئت نجات غریق و غواصی بهبهان تحویل داده شد.

بعد از هفته ها تلاش در راستای اخذ مجوز تخصیص تجهیزات نجات غریق و غواصی جهت امداد رسانی و ساماندهی سواحل رودخانه ای شهرستان توسط دکتر امید جشان زاده رئیس هیئت نجات غریق و غواصی استان خوزستان و متقاعد سازی مسئولین استان خوزستان، بهبهان جزو شش شهرستان دارای سهمیه قرار گرفت و تجهیزات فوق در جلسه شورای ورزش استانداری تحویل اسماعیل درخشان فر سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی شهرستان بهبهان شد.

با مساعدت شرکت سیمان بهبهان این تجهیزات در انبار واحد HSE این شرکت جهت آماده سازی و بکارگیری در عملیات های ساماندهی سواحل رودخانه ای بهبهان و پیشگیری از غرق شدگی همشهریان عزیز تخلیه شد.

شهرستان بهبهان دارای ۳ رودخانه دائمی بوده که شهروندان در فصول گرم سال برای تفریح و آب تنی به سواحل رودخانه ها می روند، که متاسفانه همه ساله شاهد غرق شدگی و مرگ تعدادی از این عزیران هستیم.

ایجاد پایگاه دایمی نجات غریق و غواصی گامی بزرگ در جهت کاهش حوادث ناشی از غرق شدگی است که جا دارد از تلاش های دکتر امید جشان زاده ریاست محترم هیات نجات غریق و غواصی استان برای تامین امکانات و احداث پایگاه های نجات غریق در بهبهان و دیگر نقاط استان تقدیر و تشکر کنیم.

 

266