پذیرفته شدن اثر هنرمند بهبهانی در جشنواره هنرهای تجسمی فجر خوزستان

به گزارش بهبهان صدا،  اثر تنها هنرمند بهبهانی در جشنواره هنرهای تجسمی فجر خوزستان پذیرفته شد.

 

علی نصرت الله هنرمند بهبهانی با مجسمه کیدین هوتران در جشنواره هنرهای تجسمی فجر به عنوان تنها هنرمند بهبهانی حضور دارد.

 

علی نصرت اله از هنرمندان فعال هنرهای تجسمی بهبهان بوده و نمایشگاه های متعددی را در زمینه هنرهای تجسمی برگزار کرده است.

 

132