مرحلۀ اول نتایج کنکور اعلام شد

نتایج اولیه آزمون سراسری ۱۴۰۲ روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

طبق اعلام قبلی سنجش، این نتایج تنها شامل نمرۀ خام، درصدها و نمرۀ کل سابقۀ تحصیلی است و رتبه‌های نهایی در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

 

119