وضعیت اسفناک زباله های شهر تشان و مسئولیت گریزی شهرداری تشان

 

وضعیت اسفناک زباله های شهر تشان و مسئولیت گریزی شهرداری

پدرام کسایی، پایگاه خبری بهبهان صدا:

گزارشات مردمی و مشاهدات میدانی حاکی از آن است، با گذشت حدود یک هفته از آغاز سال نو، شهرداری تشان اقدامی برای جمع آوری زباله ها و پسماندهای خانگی در سطح شهر و معابر انجام نداده است.

این در حالی است که با توجه به شروع پیک هشتم کرونا و حضور میهمانان نوروزی چهره ای زشت از این شهر در اذهان عموم باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر وضعیت بسیار بد زباله ها در بارانداز زباله شهر بهبهان واقع در جاده بهبهان گچساران چهره ی بسیار زشتی به ورودی بهبهان و استان خوزستان داده که سال هاست با نارضایتی شهروندان و دلسوزان این دیار همراه است.

طبق قانون شهرداری ها موظفند به صورت منظم نسبت به جمع آوری زباله ها و تمیز کردن معابر اقدام کنند.

 

116