جدیدترین شنیده ها از تغییرات مدیریتی در بهبهان

 

به گزارش پایگاه خبری بهبهان صدا و بر اساس شنیده ها از منابع، قطار تغییرات مدیریتی دولت این بار به ایستگاه بهبهان نزدیک شده و قرار است در روزهای آتی شاهد معارفه های برخی مناصب در بهبهان باشیم.

بر همین اساس شنیده ها حاکی از معارفه معاون فرماندار و مدیر حراست فرمانداری در روزهای پیش رو است.

1136