هشدار یا رفع تکلیف!!!

 

پدرام کسایی | پایگاه خبری بهبهان صدا:

حادثه تلخ و جانکاه متروپل آبادان همچون زنگ خطری شهرداری ها را بر آن داشت تا نسبت به شناسایی نقاط حادثه خیز و خطرناک در شهرها اقدام و اقدامات لازم را برای جلوگیری از حوادث مشابه انجام دهند.

امروز فیلمی در فضای مجازی بهبهان منتشر شده که شهرداری بهبهان در ابتدای خیابان شهید جوانمردی جنوبی (خروار) و در پیاده رو با قراردادن یک سنگ نیوجرسی که روی آن با اسپری رنگ کلمه (خطر ریزش) نوشته شده، بخشی از این پیاده رو را مثلا مسدود کرده است.

آنچه از این فیلم برداشت می شود، وجود ساختمان مستهلک و دارای ترک های متعدد در آن است که مغازه های باز و فعال در این ساختمان از یک سو و تردد شهروندان در پیاده رو زیر این ساختمان از سوی دیگر زنگ خطری برای نهادهای ذیربط جهت اقدام فوری برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه متروپل در بهبهان است.

قرار گرفتن بهبهان بر روی گسل زلزله یکی از مخاطراتی است که می بایست مدیران عالی شهرستان بویژه مدیریت بحران آن را جدی گرفته و در مبحث پدافند غیرعامل اقدامات پیشگیرانه را جهت کاهش خسارات انجام دهند.

نبود امکانات کافی برای مقابله با بحران ها و بلایا در بهبهان و زیرساخت های نامناسب شهری بویژه در بافت قدیم شهر می تواند امکان پاسخگویی مناسب برای دستگاه های امدادی در مقابله با حوادث را دچار چالش جدی کند.

از دادستان محترم شهرستان تقاضا داریم در راستای احقاق حقوق عامه با بررسی ساختمان اشاره شده در این کلیپ و موارد مشابه از وقوع حوادث ناگوار در بهبهان جلوگیری کند.

 

2215