هشدار سطح نارنجی شماره ۳ مورخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان

تشکیل توده گرد و خاک بر روی کشور عراق و تاثیر آن ابتدا بر مناطق غرب و سپس مناطق مرکزی ، شمال،جنوب غرب وجنوب استان از اواخر امشب سه شنبه ۲۳ فروردین تا بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۴ فروردین که سبب کاهش دید افقی و کیفیت هوا خواهد شد.

271