دادستان بهبهان خبر داد

ورود دادستان بهبهان بعنوان مدعی العموم به فوت مشکوک دو شهروند در اثر خوردن حلوا

علیرضا قاسمی نژاد در گفتگو با پایگاه خبری بهبهان صدا گفت: روز چهارشنبه دو تن از شهروندان شهر منصوریه جهت انجام امور ثبتی به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه می نمایند که متاسفانه خانمی ناشناس با در دست داشتن سینی که حاوی حلوای بوده و تحت عنوان نذری پخش می کرده وپس از مصرف حلوا متاسفانه هر دو نفر در اثر مصمومیت در بیمارستان فوت می نمایند.
وی افزود بعنوان مدعی العموم پس از اطلاع از موضوع به این مسئله ورود کرده و دستورات لازم جهت روشن شدن ابعاد قضیه را صادر کرده است

1700