فرماندار شهرستان بهبهان اعلام کرد:

افزایش میزان بستری بیماران کرونایی در بهبهان / فوت پنج بیمار کرونایی طی یک روز در بهبهان

فرماندار شهرستان بهبهان در جلسه ستاد کرونای شهرستان بر رعایت شدید پروتکل های بهداشتی برای مقابله با پیک ششم کرونا تاکید کرد.

:به گزارش صدای بهبهان به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان یوسف زمانی اصل فرماندار شهرستان بهبهان در این جلسه گفت:

_ساده انگاری و عدم رعایت پروتکل ها باعث ورود به پیک جدید شده است. نیاز به یک همت و همکاری مجدد برای عبور از این شرایط داریم.

_اومیکرن کودکان را هدف گرفته است، مردم در رعایت پروتکل ها رعایت بیشتری بکنند
_وقتی در یک روز پنج فوتی داریم یعنی وارد پیک بسیار وحشتناکی شده ایم.
_اصناف و بازاریان باید استفاده از ماسک و رعایت پروتکل ها را با شدت بیشتری پیگیری کنند.
_طرح شهید سلیمانی مجددا فعال خواهد شد. هرگونه مراسم در سطح شهر باید با ستاد کرونا هماهنگ بوده و با توجه به شرایط مجوز کسب کند.
_ ادارات باید پروتکل ها شدیدا رعایت کرده و دوز سوم واکسن پرسنل را اجباری کنند

380