مراسم استقبال از ورزشکاران پیوند اعضای اعزامی به مسابقات انتخابی تیم ملی

شاهکار ورزشکاران بهبهانی رشته دو ومیدانی پیوند اعضا بهبهان در مسابقات کشوری انتخابی تیم ملی

🥇۶مدال طلا

🥈۷مدال نقره

🥉۱۲مدال برنز

 

 

 

 

181