سرپرست جدید معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهبهان منصوب شد

به گزارش صدای بهبهان به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان؛ با ابلاغ دکتر رمضان احدی، دکتر روزبه به جای مسعود مکفا به سمت سرپرست معاونت بهداشت منصوب شد.

99