از مصوبات کمیسیون نظارت بر اصناف چه خبر

 

به گزارش پایگاه خبری صدای بهبهان، و بر اساس شنبده ها، چند ماهی است که کمیسیون نظارت بر اصناف که بالاترین مرجع ناظر بر عملکرد اداری، مالی و …اتحادیه های صنفی می باشد در صدد بررسی اسناد مالی و اداری برخی اتحادیه های بهبهان بوده و در این خصوص چندین مصوبه هم داشته‌است.

ولی متاسفانه تا کنون این مصوبات بدلایل نامعلوم اجرایی نشده است.

از مدیر اداره صمت بهبهان بعنوان‌ رئیس این کمیسیون و همچنین فرماندار شهرستان بعنوان عضو کمیسیون نظارت و بالاترین مقام دولتی شهرستان درخواست می شود نسبت به این موضوع شفاف سازی کنند

528