رکورد تولید در سیمان بهبهان شکست

رشد ۲۵۴ درصدی سود خالص در سیمان بهبهان

شرکت سیمان بهبهان از شرکت های زیرمجموعه شستا در شاخص سود خالص در دو سال اخیر 254 درصد رشد داشت و در ادامه کسب افتخارات پیاپی در مسیر توسعه و پیشرفت، این شرکت توانست رکوردی جدید در میزان تولید به ثبت برساند و در سال 99 رکورد تولید را از سال 1357 تاکنون بشکند.

جعفر مطیعی، مدیرعامل شرکت سیمان بهبهان با تاکید بر حمایت های شستا و سیتا از شرکت های تابعه از جمله سیمان بهبهان گفت: با حمایت های هلدینگ فارس و خوزستان، سیمان تامین و در نهایت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در دو سال اخیر توانسته ایم بخش قابل توجهی از مشکلات نهادیه شده شرکت سیمان بهبهان را حل کنیم.
وی افزود: کارخانه های سیمانی در این دوره توانستند رکوردهای ماندگاری بر جاگذارند. برخی از دستاوردهای دو سال اخیر سیمان بهبهان شامل افزایش ۷ درصدی تولید نسبت به متوسط سه سال گذشته، افزایش ۳۸۰ درصدی وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی شرکت و افزایش حاشیه سود ناخالص از ۴۶ درصد به ۴۸ درصد و حاشیه سود عملیاتی از ۲۸ درصد به ۳۷ درصد و حاشیه سود خالص از ۴۱ درصد به ۴۵ درصد می شود.
مدیر عامل سیمان بهبهان با اشاره به توجه شرکت سیمان بهبهان به مقوله محیط زیست اظهار داشت: راه اندازی پروژه بگ هوس و اخذ تندیس طلایی محیط زیست از جمله اقدامات این شرکت در بخش محیط زیست است.
مطیعی افزود: کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استان در سال ۹۹ ، کسب عنوان کارآفرین سلامت محور استان ، شفافیت در فرآیندهای مالی ، بازرگانی و فروش شرکت ، شناسایی و ورود به بازارهای جدید صادراتی، وصول مطالبات معوق، توجه به نیروی انسانی از طریق اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کلیه پرسنل شرکت و گسترش بیمه تکمیلی، اصلاح فرآیندهای واحد حقوقی از جمله اقدامات شرکت سیمان در دوسال اخیر است که با حمایت های شستا و سیتا صورت گرفته است.
مطیعی با اشاره به این که بهبود بازده دارایی ها از ۳۷ درصد به ۵۲ درصد و بازده حقوق صاحبان سهام از ۶۰ درصد به ۸۱ درصد رسیده است، افزود: در دوره ساله اخیر همچنین افزایش ۲۰ درصدی کل فروش مقداری و ۸۱ درصدی فروش مقداری صادراتی در سال ۹۹، کاهش ۱۸ درصدی مانده مطالبات جاری شرکت نسبت به ابتدای دوره و کاهش دوره وصول مطالبات از ۱۰۳ روز به ۴۹ روز در سال ۹۹ و حذف فروش اعتباری از مرداد ماه سال ۹۹ محقق شده است.
وی با اشاره به عدم افزایش منطقی قیمت سیمان طی سال های گذشته گفت: در شرایطی که قیمت دستوری سیمان در سال های گذشته تابع شرایط کلی اقتصاد نبود اما شرکت موفق به افزایش و بهبود عملکرد شد. دلیل اصلی این مهم ایجاد شفافیت، افزایش کیفیت فروش، کنترل قیمت تمام شده و کاهش ظرفیت بلااستفاده است.

244