بدون شک داشتن شورای توانمند و کارآمد زمینه ساز توسعه و پیشرفت یک شهر خواهد بود

#تبلیغات_انتخابات_۱۴۰۰

به قلم مهرداد خواجه،دانشجوی دکتری عمران و کاندید ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بهبهان

🔹شورا یک اصل عقلانی است که آموزه های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.

🔹انقلاب اسلامی ایران  بر مبنای آموزه های اسلامی همواره درصدد تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت خویش بوده و  بر این مبنا  اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدی قرار داده و از انتخابات اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا  نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی استفاده کرده است .

🔹انتخابات شوراهای شهر و روستا یک انتخابات تاثیرگذار در بخش های توسعه ای و منطقه ای است و پیشرفت بسیاری از قسمت های مختلف شهر ها و روستاها به این انتخابات بستگی دارد .

🔹بنیاد و اساس و ریشه این نهاد اجتماعی بر مرتفع نمودن و حل عملگرایانه مشکلات عینی و ملموس مردم در شهر ها و روستاها  و هدف آن توسعه زندگی شهروندان و روستائیان است.

🔹نفرات شورای شهر باید از نمایندگان پیگیر امور مردم تشکیل شده باشد، که در شهر باید مطالبه ها و منافع مردم را دنبال کنند.

🔹هنگامی که فعالیت شورا برپایه خواسته ها و مطالبات مردم صورت گیرد، در نهایت این تلاش سبب رضایتمندی مردم خواهد شد. مطالبه ها و خواسته های همه اقشار جامعه را باید در همه حوزه ها، گام به گام پیش برد. اگر شورا برنامه محور باشد، بر پایه قانون حرکت کند و این برنامه ها برای مردم رسانه ای شود در نهایت رضایت مردم حاصل خواهد شد.

🔹توفیق شوراها در دستیابی به این هدف، سرمایه ی ارزشمند «اعتماد عمومی» را افزایش می بخشد و زمینه ساز حضور پرنشاط مردم در همه ی عرصه های پیشرفت و توسعه ی کشور خواهد شد .

🔹مهمترین اساس توفیق خدمتگزاری اعضای شوراهای شهر و روستا در این نهاد اجتماعی این است که بدون انگیزه های جناحی و سیاسی خدمت کنند تا بتوانند تنها با کارهای اجرایی در مسیر بهبود ارتقای کیفی زندگی مردم شهر و روستا موفق باشند.

🔹شورای توانمند و کارآمد میتواند زمینه ساز توسعه و پیشرفت منطقه باشد و رشد و تعالی در بخش های مختلف را ایجاد نماید.

411