شرکت سیمان بهبهان به عنوان واحد سبز ملی شناخته شد

به گزارش پایگاه خبری صدای بهبهان، شرکت سیمان بهبهان در بیست و دومین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز به عنوان واحد صنعتی سبز در سطح ملی انتخاب شد.
استقرار سیستم پایش آلاینده ها و سیستم تفکیک ‌زباله، توسعه فضای سبز، مصرف بهینه انرژی و استقرار پایش لحظه‌ای آلاینده‌ها، جزو شاخص‌های انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز کشور بوده است.

اجرای پروژه بگ هاوس در سال‌های اخیر یکی از بزرگترین دستاوردها در زمینه زیست محیطی بوده که توسط شرکت سیمان بهبهان اجرا شده است.

718