تصویب منع تردد شبانه برای شهرهای نارنجی

تصویب منع تردد شبانه برای شهرهای نارنجی

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
منع تردد از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح در شهرهای قرمز اعمال می‌شد و از امروز برای شهرهای نارنجی هم اعمال می‌شود.

در ۲۷۸ شهری که نارنجی هم هستند منع تردد انجام می‌شود.

شهرستان بهبهان یکی از شهرهای با وضعیت نارنجی کرونا در استان خوزستان است.

236