معاون اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بهبهان خبر داد:

قطع سهمیه آرد دولتی پنج نانوایی متخلف در بهبهان

معاون اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بهبهان از قطع سهمیه آرد دولتی ۵ نانوایی متخلف در بهبهان خبر داد.

صادق بهمئی در گفتگو با پایگاه خبری ندای بهبهان گفت: در راستای نظارت و بازرسی از واحدهای نانوایی شهرستان و گزارش های مردمی رسیده به ستاد خبری اداره صمت از ابتدای آبان ماه تا کنون، ۵ نانوایی متخلف که اقدام به فروش آزاد سهمیه آرد دولتی می کردند شناسایی و ضمن تشکیل پرونده تخلف، سهمیه آرد دولتی این واحد ها نیز قطع شد.

بهمئی با اعلام اینکه نانوائی ها به هیچ وجه قصد فروش سهمیه آرد دولتی خود بصورت آزاد را ندارند از شهروندان خواست هرگونه موارد تخلف را از طریق ستاد خبری اداره صنعت معدن تجارت بهبهان به شماره ۱۲۴ اعلام کنند.

340