اخذ مجوز مرکز سی تی اسکن بیمارستان تامین اجتماعی شهید مصطفی خمینی ره بهبهان

به گزارش پایگاه خبری ندای بهبهان، با پیگیری های نماینده بهبهان و آغاجاری در مجلس شورای اسلامی مجوز ایجاد مرکز سی تی اسکن بیمارستان تامین اجتماعی شهید مصطفی خمینی ره بهبهان صادر شد.

ایجاد مرکز سی تی اسکن یکی از مطالبات محمدطلا مظلومی در دیدار با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود که با پیگیری وی و مساعدت مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان و حمایت های دکتر ناقوسی راه اندازی این مرکز سی تی اسکن در بیمارستان شهید مصطفی خمینی مجوز گرفت.

امیدواریم با حمایت ها و پیگیری های بیشتر سریعا این مرکز راه اندازی و دیگر مشکلات این واحد درمانی نیز مرتفع شود.

370