شهردار بهبهان خبر داد

تا ۱۵ سال آینده هیچ زمینی به محدوده شهری بهبهان اضافه نمی شود

علیرضا بهادری شهردار بهبهان با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود نوشت: با توجه به اینکه طرح جامع بهبهان در سال ۹۶ تصویب و ابلاغ شده، لذا تا ۱۵ سال آینده هیچ زمین خارج از محدوده ای به محدوده شهری بهبهان اضاف نخواهد شد.

بهادری خطاب به کسانی که اقدام به خرید زمین های خارج از محدوده می کنند نوشت: اگر به این امید که زمین های خارج از محدوده بزودی وارد محدوده شده یا پروانه ساختمانی برایشان صادر می شود اقدام به خرید کرده اید، اشتباه بزرگی می کنید و از خرید زمین خارج محدوده خودداری کنید.

شهردار بهبهان در پیامی دیگر خطاب به تعاونی های مسکن برخی ادارات نیز اقدام تعاونی ها در فروش زمین های خارج محدوده را خلاف قانون اعلام کرد.

1487