توقیف ادوات حفاری غیر مجاز در حال حفر چاه توسط پرسنل امور آب منطقه شرق خوزستان

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان از توقیف ادوات حفاری غیر مجاز در حال حفر چاه در بهبهان توسط پرسنل امور آب منطقه شرق خوزستان خبر داد.

مهدی خواجه پور در گفتگو با پایگاه خبری ندای بهبهان گفت: در راستای حفاظت و صیانت از منابع آب، گروه گشت و بازرسی در بازدید های میدانی بعمل آمده از حفاری غیرمجاز چاه در منطقه چم سیاه از توابع شهرستان بهبهان جلوگیری بعمل آوردند.

خواجه پور افزود: با دستور دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان و همکاری پرسنل نیروی انتظامی ادوات حفاری غیر مجاز چاه مذکور ضبط و به پارکینگ امورآب منطقه شرق منتقل گردید.

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان با اعلام اینکه آب های زیرزمینی جزو انفال بوده و سرمایه ملی می باشد گفت: مردم عزیز شهرستان بهبهان از حفاری و چاه بدون اخذ مجوز از امورآب منطقه شرق بعنوان متولی آب های سطحی و زیرزمینی جدا خودداری نمایند.

 

239