پلمب یک واحد صنفی تولید مواد غذایی در بهبهان بدلیل تخلفات بهداشتی

یک واحد صنفی تولید مواد غذایی در بهبهان بدلیل تخلفات بهداشتی در بهبهان پامب شد.

به گزارش پایگاه خبری ندای بهبهان، یک واحد صنفی تولید مواد غذایی در بهبهان بدلیل تخلفات بهداشتی، پس از چند مرحله اخطاریه و عدم رفع نواقص در روز سه شنبه ۲۵ شهریور توسط کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهبهان و با همراهی کارشناسان حقوقی و نیروی انتظامی پس از طی مراحل قانونی و دریافت حکم از دادستان شهرستان پلمب شد.

180