استقبال کم دانش آموزان از سناریوی خطرناک دولت برای بازگشایی مدارس

ندای بهبهان |

استقبال کم دانش آموزان از سناریوی خطرناک دولت برای بازگشایی مدارس

به قلم: محمدرضا انصاری نیکو “دبیر سرویس اجتماعی”

در حالی که امروز سومین روز از آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس می باشد، ولی بسیاری از والدین از فرستادن فرزندان خود به مدرسه در شرایط کنونی خودداری می کنند.
این در حالیست که رئیس جمهور در مراسم آیین بازگشایی مدارس به صورت غیر حضوری شرکت کرده و همین موضوع سبب بی اعتمادی بیشتر والدین و دانش آموزان از تصمیم دولت برای بازگشایی مدارس شده است.

چرا که هر روزه در بسیاری از خبرگزاری ها و رسانه ملی اخبار افزایش بیماران کرونایی را رصد می کنند.
در ابتدا قرار بود که سه سناریو برای بازگشایی مدارس در نظر گرفته شود تا مدارسی که در مناطق قرمز هستند، کاملا به صورت غیر حضوری و مناطق زرد نیمه حضوری و در مناطق سفید به روال سال های گذشته باشد؛ ولی به یک باره ورق برگشت و همه چیز تغییر کرد و روالی که در طول یک قرن گذشته بر آموزش حاکم بود، که دانش آموز برای تدریس منتظر معلم باشد، در این چند روزه با تصمیمات عجیب دولت برعکس شده و حضور دانش آموزان در مدرسه کاملا به صورت دلخواه شده است.

در حال حاضر بسیاری از والدین حاضر به فرستادن جگر گوشه های خود به مدرسه نیستند، که قطعا در اینجا حق با والدین می باشد؛ چون هیچ تضمینی برای سلامت فرزندان خود نمی بینند و با توجه به ناشناخته بودن این بیماری، ترس و دلهره آور بودن این موضوع می تواند برای والدین و دانش آموزان طبیعی باشد.
شهرستان بهبهان هم از این موضوع مستثنی نبوده  و با گذشت سه روز از شروع یال تحصیلی استقبال والدین و به طبع آن دانش آموزان از حضور در مدارس در همه مقاطع تحصیلی بسیار پایین بوده است.

مضاف بر اینکه در چند روز گذشته و با اعلام ستاد ملی کرونا، شهرستان بهبهان در لیست شهرهای قرمز استان خوزستان قرار دارد و همین موضوع، والدین دانش آموزان بهبهانی را بیشتر نگران کرده است.
علت این تصمیم غیر منتظره هر چه هست، با شرایط خطیر بیماری کرونا و سلامت دانش آموزان و خانواده ی آنها سازگاری ندارد و یقینا موجب تحمیل بیماران بیشتر بر کادر درمان و مدافعان سلامت خواهد شد.

348