اعتراض شهردار بهبهان از بی نظمی و بی مسئولیتی در اجرای پروژه فاضلاب

شهردار بهبهان با انتشار استوری در صفحه شخصی اینستاگرام خود از بی نظمی و بی مسئولیتی ها در پروژه فاضلاب بهبهان اعتراض کرد.

به گزارش پایگاه خبری ندای بهبهان، عملکرد نامناسب و فرسایشی شدن پروژه اجرای شبکه فاضلاب بهبهان طی سال های اخیر موجب نارضایتی شدید شهروندان بهبهان بوده است.

حفاری های شبکه فاضلاب و طولانی شدن روند تکمیل پروژه، نبود برنامه ریزی برای تکمیل یک جبهه کاری در زمان مناسب، عدم پایبندی به برنامه زمانبندی و رهاسازی محور های کاری پس از اجرای شبکه از جمله مواردیست که باعث شده حلاوت این پروژه زیربنایی بسیار مفید را به کام شهروندان بهبهان تلخ کند.

شهرداری بهبهان از ماه های منتهی به پایان سال قبل پروژه تعریض و بهسازی بلوار ۶۰ متری (حدفاصل میدان شهید آبرومند تا میدان شهید ستونه) را آغاز کرد.

با توجه به مکاتبات شهرداری با آبفا، از این اداره خواسته شده بود که چنانچه قصد اجرای عملیات در این محور را دارند، تا پیش از شروع کار شهرداری، کار خود را انجام و پایان دهند.

طولانی شدن عملیات شهرداری در این چندماهه بدلیل اجرای عملیات جابجایی پایه های اداره برق را می توان گواهی بر تعامل شهرداری با دستگاه های خدماتی برای اجرای صحیح و اصولی خدمات شهری عنوان کرد.

حال گویا با گذشت چند ماه از مکاتبه شهرداری، درست در زمانی که شهرداری بهسازی پیاده رو را تکمیل نموده و اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت این خیابان را آغاز کرده، آبفا تصمیم به تکمیل پروژه فاضلاب در این جبهه کاری دارد.

این تصمیم عجیب مجریان پروژه فاضلاب واکنش شدید علیرضا بهادری شهردار بهبهان را بهمراه داشته و با انتشار استوری در صفحه شخصی اینستاگرام خود از مدیرعامل آبفای استان خواستار رسیدگی به موضوع و برخورد با بی نطمی و بی مسئولیتی ها در پروژه فاضلاب بهبهان شد.

امیدواریم مسئولین شهری و استانی ضمن بررسی موضوع، جلوی هدررفت بیت المال و مشکلاتی که این بی نظمی ها برای شهروندان ایجاد کرده را بگیرند.

355