احتمال به تعویق افتادن بازگشایی مدارس در خوزستان

ندای بهبهان |

دکتر علوی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت : تصمیم بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور ماه توسط وزارت آموزش و پرورش اخذ شده است ، بازگشایی ها به شرایط منطقه و شیوع کرونا بستگی دارد.

وی افزود: با این وجود ستاد ملی کرونا اختیاراتی به ستاد استانی در خصوص بازگشایی مدارس داده است ، بنا بر این قرار است تاریخ بازگشایی مدارس در خوزستان مجددا در ستاد استانی کرونا مطرح گردد.

علوی همچنین اشاره کرد: خوزستان از نظر شیوع کرونا در وضعیت هشدار بالا قرار گرفته است.

 

114