برگزاری اولین جلسه شورای مدیریت آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهبهان

خبرگزاری خورنا | پدرام کسایی:

رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان بهبهان در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگار خورنا گفت: بمنظوربرقراری ارتباط منسجم و تنگاتنگ بین بخش های اقتصادی و صاحبان صنعت و اصناف و مرکز آموزش فنی و حرفه ای اولین جلسه شورای مدیریت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهبهان برگزارشد.

فرشین پودنچی اظهار کرد: این جلسه با حضور  رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان، فعالان بخش های اقتصادی و صاحبان صنعت برگزار شد که در پایان جلسه سرکار خانم توران دستیار مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء ص بهبهان بعنوان رئیس و عبدالحسین مسموع  نماینده مجمع خیرین سلامت شهرستان به عنوان نایب رئیس شورای مدیریت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهبهان انتخاب شدند.

پودنچی در ادامه عنوان کرد: بررسی برنامه های پژوهشی، آموزشی، ارزشیابی و پایشی مراکز، پیش بینی راهبردها و راهکارهای لازم، بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های پیشنهادی، بررسی و تصویب برنامه توسعه، تجهیز، تعمیر و نگهداری و تامین اعتبارات مورد نیاز مراکز، جلب مشارکت ذینفعان، بهره برداری دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط با مراکز آموزشی و… از اهداف شورای مدیریت مراکز آموزش فنی و حرفه ای می باشد.
پودنچی خاطرنشان کرد: شورای مدیریت مراکز آموزش فنی و حرفه ای زیر نظر شورای سیاست گذاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و شورای راهبری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به منظور توسعه نظام مدیریت مالی و اجرایی مرکز، تضمین کیفیت خدمات مرکز در تطابق با تقاضای بازار کار، برون سپاری امور قابل واگذاری مراکز، بهبود بهره وری مراکز وافزایش رضایت ذینفعان و کارآموزان مراکز تشکیل و هر سه ماه یکبار جلسات این شورا در سطح شهرستان برگزار می شود.
پودنچی با اشاره به تشریح دستور المعل مدیریت حکمرانی محلی و مشارکت افراد صاحب ایده و مشارکت در تصمیم گیری  های آموزش های مهارتی برای تسریع در نیل به مقصود  و تشکیل این شورا را گامی ارزشمند در هدایت مراکز فنی و حرفه ای بسوی اهداف سازمانی دانست.

131