راهیابی ۲ اثر از فرهنگیان بهبهانی به مرحله کشوری هشتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی

خبرگزاری خورنا

مدیر آموزش و پرورش بهبهان: جشنواره تجارب برتر تربیتی با هدف اهمیت بخشی و اولویت دادن به نقش تجربه در پیشبرد اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای دومین سال پیاپی در استان خوزستان برگزار می شود.

۲۲۰ معلم خوزستانی در این جشنواره شرکت کردند که پس از داوری آثار در دبیرخانه استانی توسط داوران تخصصی، در نهایت ۹ اثر برتر تربیتی شناسایی و به دبیرخانه کشوری جشنواره ارسال شد.

مهتاب ورزنده از دبیرستان یعقوب بهبهانی و فرشته خسروانی از دبیرستان شاهد هدی بهبهان موفق شدند با کسب امتیاز برتر به مرحله کشوری این جشنواره راه یابند.

داوری این آثار در مرحله کشوری تا دو هفته آینده خاتمه خواهد یافت و نفرات برتر کشوری به زودی اعلام خواهند شد.

وی در پایان کسب این موفقیت ارزنده فرهنگی را به حوزه معاونت پرورشی، مدیران، معاونین، دبیران، دانش آموزان شهرستان بهبهان بویژه معلمان برگزیده تبریک گفت.

 

 

267