شهرداری بهبهان اعلام کرد: مهلت دو روزه پالایشگاه بیدبلند ۲ برای اخذ مجوز جهت شهرک سازی

 

به گزارش پایگاه خبری بهبهان صدا، شهرداری بهبهان در مکاتبه با پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس بهبهان با استناد به مفاد قانونی ساخت و ساز در شهرها، به این پالایشگاه اخطار داد که ضمن تعطیلی عملیات عمرانی در اراضی محل پروژه موصوف به شهرک مسکونی خود، در مهلت دوروزه نسبت به اخذ مجوزهای قانونی از شهرداری اقدام کنند.

شایان ذکر است که پیشتر اجرائیات شهرداری بهبهان در چند مرحله از عملیات عمرانی پالایشگاه در پروژه فوق جلوگیری کرده بود که با ورود شورای تامین بهبهان به موضوع فعالیت عمرانی از سر گرفته شد.

 

 

1439