مدیر آموزش و پرورش بهبهان خبر داد: عقد تفاهم نامه تخریب وبازسازی آموزشگاه دو کلاسه شهید عزیزالله دلفریب توسط خیر مدرسه ساز

مدیر آموزش و پرورش بهبهان از عقد تفاهم نامه تخریب وبازسازی آموزشگاه دو کلاسه شهید عزیزالله دلفریب خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش بهبهان صبح چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ رسول عبدی پور مدیر آموزش و پرورش بهبهان ضمن اعلام این خبر افزود: با حضور سید محمود  میر معاون مشارکتهای های مردمی اداره کل نوسازی وتجهیز مدارس استان خوزستان، ناهید برکت رضایی مسئول شورای بانوان خیر مدرسه ساز استان خوزستان وچند تن از  اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز بهبهان تفاهم نامه تخریب وبازسازی آموزشگاه دو کلاسه شهید عزیزالله  دلفریب در روستای منصوربیگی از دهستان دودانگه شهرستان بهبهان در محل این مجمع به امضا رسید.

گفتنی است؛ با مشارکت بانی خیر حاج رضا متانت نایب رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز بهبهان این آموزشگاه احداث خواهد شد.

186