گام عملی پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس بهبهان در حوزه مسئولیت های اجتماعی

حضور فعال و موثر آتش نشانی پالایشگاه بیدبلند در اکثر عملیات های خاموش سازی آتش سوزی ها

:پدرام کسایی | پایگاه خبری صدای  بهبهان:

صنایع و شرکت ها در هر منطقه ای می بایست در کنار فعالیت اقتصادی و صنعتی خود، گام هایی نیز در حوزه مسئولیت های اجتماعی بردارند.

پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس بهبهان نیز از زمان تاسیس تا کنون در حوزه های مختلف عمرانی، فرهنگی، بهداشتی و حمایتی گام های خوب و عملی را ایفا نموده است.

یکی از بارزترین مشارکت های پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس بهبهان در حوزه مسئولیت های اجتماعی، نقش آفرینی واحد HSE و آتش نشانی پالایشگاه در اطفای آتش سوزی های رخ داده در منطقه بوده است.

آخرین حضور فعال و موثر آتش نشانان فداکار پالایشگاه که موجب کاهش خسارات و تلفات بود را می توان تصادف زنجیره ای چند روز قبل در محور بهبهان امیر حاضر نام برد، که با حضور بموقع این عزیزان و کمک به دیگر واحد های امدادی آتش سریع خاموش شده و از تلفات بیشتر جلوگیری شد.

فاصله کم محل تصادف تا پالایشگاه موجب شد تا آتش نشانان پالایشگاه در کمترین زمان ممکن سر صحنه حضور یافته و با ماشین آلات مجهز و امکانات پیشرفته ای که در اختیار دارند در کنار دیگر واحدهای امدادی حریق را اطفا و از بروز خسارات و تلفات بیشتر جلوگیری کنند.

جا دارد از همکاری و مساعدت ویژه مهندس امین نژاد مدیرعامل محترم پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس بهبهان، مهندس مزدک آرپناهی مدیر واحد HSE و همچنین مهندس مسلم عباسیانی نسب رئیس آتش نشانی پالایشگاه و همه ی آتش نشانان فداکار پالایشگاه که خالصانه برای کمک به همشهریان تلاش کرده اند قدردانی کنیم.

 

920