مصاحبه خوراک خبرخوان خوراک اتم

فرماندار بهبهان خبر داد

فرماندار شهرستان بهبهان در گفتگو با پایگاه خبری بهبهان صدا از برگزاری جلسه مدیریت بحران و آمادگی کامل دستگاه های امدادی و خدماتی برای پیشگیری از خسارت ها در بارش ها و جاری شدن سیلاب خبر داد.

فرماندار بهبهان اعلام کرد

فرماندار بهبهان از وعده مدیران پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس بهبهان جهت پرداخت کلیه حقوق شهرداری در شهرک مسکونی ۱۰۰۰ واحدی پس از حل موضوع انتقال مالکیت زمین پروژه خبر داد .