اخبار استان بوشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم

  🔹به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، یک بیمار ۳۸ ساله بهبهانی در اثر بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو مورخ ۱ شهریورماه ۱۴۰۱ علارغم اعزام به مرکز…