افت فشار و قطعی آب

با توجه به افزایش مصرف آب به دلیل گرمای هوا و ضرورت آبگیری مخازن از ساعت ۱۱ امشب (۲۰ تیر) الی ساعت ۴ بامداد روز پنجشنبه مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۳،

مناطق مسکن مهر امام علی، دانشگاه آزاد، کوی ماهور، کار و دانش، زمین های مرتضوی و خیابان شهید علی مومن طیبی با قطعی آب و سایر نقاط در سطح شهر با افت فشار آب مواجه خواهند شد.

 

ضروری است همشهریان محترم نسبت به ذخیره آب به میزان کافی اقدام‌ کنند.

 

 

45