نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد

نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۳ اعلام شد و نتایج آزمون به نشانی:www.sanjesh.org  در دسترس است.

24