نتایج نهایی شمارش آرای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

کل آرای شمارش‌شده: ۲۴،۵۳۵،۱۸۵ رأی

 

مسعود پزشکیان: ۱۰،۴۱۵،۹۹۱ رأی

 

سعید جلیلی: ۹،۴۷۳،۲۹۸ رأی

 

محمدباقر قالیباف: ۳،۳۸۳،۳۴۰ رأی

 

مصطفی پورمحمدی: ۲۰۶،۳۹۷ رأی

 

 

 

361