نتایج شمارش آرای انتخابات در کشور تا این لحظه (ساعت ۸:۰۰)

کل آرای شمارش‌شده: ۱۴.۰۷۰.۴۶۲ رأی

 

مسعود پزشکیان: ۵.۹۵۵.۷۸۱ رأی

 

سعید جلیلی: ۵.۵۶۰.۳۲۱ رأی

 

محمدباقر قالیباف: ۱.۸۹۱.۳۸۵ رأی

 

مصطفی پورمحمدی: ۱۱۱.۹۶۷ رأی

 

 

44